Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати icon

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати

Реклама:Скачати 292.81 Kb.
НазваБухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати
Дата конвертації22.05.2013
Розмір292.81 Kb.
ТипЗакон
джерело

БУХГАЛТЕРУ ПРО ЛІКАРНЯНІ:

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ВИПЛАТИ


“Податки та бухгалтерський облік”

N 17, від 27 лютого 2006 р.


Алла Свіріденко

економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»


У своїх публікаціях ми вже не раз зверталися до теми оплати працівникам підприємства лікарняних листів*. Однак допомога по тимчасовій непрацездатності — одна з найпоширеніших страхових виплат, і кількість запитань, пов'язаних з її нарахуванням і виплатою, не вичерпується. Особливо актуальною ця тема стала з настанням зимових холодів. Тому у пропонованій публікації ще раз розглянемо основні нюанси нарахування і виплати лікарняних працівникам підприємства.

* Див., наприклад, тематичний номер «Лікарняні та К°» («Податки та бухгалтерський облік», 2004, N 67).


Документи статті


^ Закон N 2213— Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. N 2213-III.

Закон N 2240 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. N 2240-ІІІ.

Закон про податок з доходів — Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. N 889-ІV.

Закон про держбюджет-2006 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. N 3235-IV.

Наказ N 532 — наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» від 03.11.2004 р. N 532/274/136-ос/1406.

Порядок N 439 — Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. N 439.

Порядок N 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. N 1266.

Інструкція N 5— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. N 5.

Інструкція N 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. N 455.


Документальне оформлення тимчасової непрацездатності


Як відомо, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно зі ст. 51 Закону N 2240 є виданий медичною установою листок непрацездатності. Розглянемо основні особливості надання та оформлення лікарняного листа.


1. Чи мають право видавати листки непрацездатності лікарі приватних установ охорони здоров'я?


Пунктом 1.4 Інструкції N 455 передбачено, що право видачі листків непрацездатності надається лікуючим лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я, стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінпраці України, туберкульозних санаторіїв, фельдшерам місцевостей, в яких відсутній лікар, а також на плаваючих суднах.

Водночас п. 1.5 Інструкції N 455 містить перелік осіб, які права на видачу листків непрацездатності не мають. Серед них— лікарі приватних закладів охорони здоров'я, приватні лікарі (фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності).

Таким чином, сьогодні лікарняний лист може бути видано лише лікуючим лікарем державного чи комунального закладу охорони здоров'я. Лікарів приватних медичних установ такого права позбавлено.


2. Чи видається лікарняний лист, якщо тимчасова непрацездатність працівника настала під час перебування в іншому місті (не за місцем постійного проживання)?


Як передбачено п. 1. 10 Інструкції N 455, особам, в яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання та роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування на весь період тимчасової непрацездатності. При цьому для отримання лікарняного листа має бути одержано дозвіл головного лікаря лікувально-профілактичного закладу.


^ 3. В які терміни після виходу на роботу працівник має надати на підприємство лікарняний лист, що засвідчує його тимчасову непрацездатність?


Граничного терміну для надання працівником листка непрацездатності чинним законодавством не передбачено. Тому, як правило, працівник пред'являє листок непрацездатності адміністрації в день виходу на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності. Однак лікарняний може бути надано працівником і пізніше, і це не може бути підставою для відмови у виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.


4. Які розділи листка непрацездатності заповнюються на підприємстві та ким?


Інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності затверджено наказом N 532. Згідно з вимогами зазначеного документа лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем, а зворотний його бік підлягає заповненню відповідними службами підприємства за місцем роботи застрахованої особи.

^ Перший розділ заповнюється табельником підприємства чи уповноваженою особою, яка заносить до листка непрацездатності такі дані:

— найменування підприємства, установи, організації;

— табельний номер працівника підприємства;

— дату першого та останнього дня відсутності працівника на робочому місці;

— неробочі дні, що збігаються з періодом непрацездатності працівника;

— дату, з якої працівник фактично стає до роботи;

— підпис і П. І. Б. табельника чи уповноваженої особи тощо.

^ Другий розділ заповнюється відділом кадрів чи уповноваженою особою на підставі трудової книжки та відомостей, що підтверджують право працівника на пільгове забезпечення допомогою. У ньому зазначаються дані про страховий стаж працівника підприємства на день настання тимчасової непрацездатності, чи належить працівник до тієї чи іншої пільгової категорії працівників, які мають право на отримання допомоги в повному розмірі незалежно від тривалості страхового стажу.

^ Розділ «Призначена допомога» заповнюється комісією із соціального страхування чи уповноваженою особою, на яку покладено призначення допомоги, на підставі протоколу засідання комісії.

^ Два останні розділи лікарняного листа — «Довідка про заробітну плату» і «Належить до виплати» заповнюються бухгалтерією (розрахунковою частиною) підприємства, установи, організації.


5. ^ Які ще документи, крім лікарняного листа, необхідно оформити для виплати працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності?


Дійсно, наявності лікарняного листа недостатньо для виплати працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності. Річ у тому, що згідно з п. З ст. 50 Закону N 2240 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Створення комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування провадиться відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. N 21.

Зазначена комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підстави і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, що є підставою для надання матеріального забезпечення і соціальних послуг.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності або про відмову в її виплаті має бути оформлено протоколом комісії із соціального страхування. Приблизний зразок протоколу засідання комісії із соціального страхування наведено в листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.10.2002 р. N 01-16-1529 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2002, N 89).


Деякі особливості призначення виплат по тимчасовій непрацездатності


1. Деякі працівники підприємства у 2006 році надають лікарняні листи вже за новою формою, тоді як інші підтверджують свою непрацездатність лікарняними старого зразка. Чи виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за лікарняними старої форми?


Нагадаємо, що наказом N 532 з 01.01.2005 р. запроваджено нову форму листків непрацездатності. Однак застосовується вона, як зазначено в самому наказі N 532, після повного використання листків непрацездатності старого зразка.

Завдяки цьому протягом 2005 — 2006 років разом із новими бланками лікарняних застосовуються і старі форми. Причому виплачувати матеріальне забезпечення з тимчасової непрацездатності підприємства зобов'язані як за тими, так і за іншими листками непрацездатності. Головне — їх має бути оформлено відповідно до чинного законодавства та завірено підписом і печаткою лікаря, а також печаткою лікувально-профілактичної установи.


2. Чи оплачуються підприємством перші п'ять днів тимчасової непрацездатності у зв'язку з побутовою травмою?


Сьогодні листок непрацездатності у випадку захворювання або травми, у тому числі й побутової, видається у день установлення непрацездатності, крім випадків лікування у стаціонарі.

Це прямо передбачено п. 2.5 Інструкції N 455. У зв'язку з цим оплачують період тимчасової непрацездатності, спричиненої побутовою травмою, у загальному порядку, починаючи з першого її дня. Отже, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, а з шостого дня тимчасова непрацездатність оплачується за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП).


3. Чи підлягає оплаті лікарняний лист, виданий у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, які отримано в результаті алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння?


Якщо тимчасова непрацездатність працівника зумовлена захворюванням або травмою, отриманими внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння або дії наркотиків, листок непрацездатності видається в порядку, передбаченому п. 2.10 Інструкції N 455. При цьому як у лікарняному листі, так і в медичній карті робиться позначка, що тимчасова непрацездатність працівника настала в результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння. У лікарняному листі така позначка ставиться лікарем у правому нижньому полі лицьового боку лікарняного листа у графі «Примітка».

Повний перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності наведено у ст. 36 Закону N 2240. До них, зокрема, належить і тимчасова непрацездатність у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння чи дії, пов'язаної з таким сп'янінням (п. 5 ст. 36 Закону N 2240).

Таким чином, лікарняний лист, виданий у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, які отримано в результаті алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, не оплачується.


4. Працівник надав на підприємство два лікарняні листи, один з яких є продовженням іншого. Як підприємство має оплатити перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за двома лікарняними або за одним?


Вимоги ст. 2 Закону N 2213 щодо оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця поширюються на окремий страховий випадок, що пов'язаний із тимчасовою непрацездатністю застрахованої особи та визначається за висновками лікаря, які він робить у листку непрацездатності.

Тому, якщо працівнику видано декілька листків непрацездатності, оплата перших п'яти днів за кожним із них за рахунок коштів роботодавця здійснюється у тому разі, коли в лівому нижньому полі лицьового боку першого лікарняного листа лікар робить позначку про можливість працівника стати до роботи (із зазначенням числа та завірену підписом і печаткою лікаря). Тоді наступний випадок захворювання незалежно від дати видачі листка непрацездатності вважається вже іншим страховим випадком, у зв'язку з чим перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за ним оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Звертаємо увагу: у цьому випадку в лівому верхньому полі лицьового боку другого лікарняного листа лікар підкреслює слово «Первинний», що свідчить про те, що цей лікарняний лист не є продовженням попереднього.

Якщо ж у лівому нижньому полі лицьового боку першого лікарняного листа лікар робить позначку, що працівник продовжує хворіти, то наступний листок непрацездатності вважається продовженням попереднього. У такому разі перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця оплачуються тільки за першим лікарняним листом. При цьому в лівому верхньому полі лицьового боку другого лікарняного листа лікар підкреслює «Продовження листка N » із зазначенням номера попереднього листка непрацездатності.


5. Чи оплачується листок непрацездатності, якщо в період тимчасової непрацездатності закінчується строк дії строкового трудового договору (працівник звільняється з підприємства за власним бажанням)?


Право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення, у тому числі виплат по тимчасовій непрацездатності, виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи строк випробування і день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством (абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону N 2240).

Крім того, ст. ^ 2 Закону N 2213 установлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності в результаті захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам ФТВП починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Отже, якщо в період тимчасової непрацездатності працівника закінчується дія строкового трудового договору (працівник звільняється за власним бажанням), то підприємство видає наказ про його звільнення, але допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується працівнику до відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності. Таку думку висловлює і Мінпраці в листі від 06.08.2004 р. N 05-31-1137.


6. Чи оплачується лікарняний лист, виданий у період перебування застрахованої особи у відпустці?


Для відповіді на це запитання слід звернутися до п. 4 Порядку N 439 і п. 1 ст. 36 Закону N 2240. Саме ці документи містять перелік підстав для відмови в наданні виплат по тимчасовій непрацездатності.

Так, дні тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства не оплачуються, а також не надається допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФТВП за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.

Інакше кажучи, якщо тимчасова непрацездатність працівника збігається з перебуванням в якійсь із перелічених відпусток, то лікарняний лист не оплачується.

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування в щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається в загальному порядку (п. 2 ст. 35 Закону N 2240).


7. Чи виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності жінці, які доглядає хвору дитину, у період її перебування у щорічній відпустці?


^ Згідно з п. 6 ст. 35 Закону N 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері чи іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній або додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.

Однак звертаємо увагу, що в цьому випадку листок непрацездатності видається з того дня, коли мати або інша працююча особа, котра здійснює догляд за хворою дитиною, має стати до роботи (п. 3.11 Інструкції N 455). Із цього ж дня виплачується і допомога по тимчасовій непрацездатності.


8. Чи оплачується листок непрацездатності у разі направлення хворого на доліковування до реабілітаційного відділення санаторію?


Відповідно до п. 2.14 Інструкції N 455 при направленні хворих на доліковування до реабілітаційного відділення санаторіїв безпосередньо зі стаціонарів, згідно з висновком ЛКК, листок непрацездатності продовжується лікуючим лікарем санаторію на весь термін, необхідний для завершення призначеного лікування та реабілітації з урахуванням проїзду, але не більше терміну, передбаченого п. 4.1 цієї Інструкції. При цьому застрахованій особі, яка направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) в загальному порядку.


^ Розрахунок суми допомоги по тимчасовій непрацездатності


Розрахунок суми допомоги по тимчасовій непрацездатності провадиться відповідно до Порядку N 1266. Сума оплати за лікарняним листком залежить від таких складових:

— страхового стажу;

— середньої заробітної плати;

— періоду непрацездатності. Розглянемо особливості обчислення кожного з цих показників.


1. ^ Який стаж роботи брати для розрахунку оплати листка непрацездатності, якщо в період непрацездатності стаж працівника змінюється з 7 на 8 років?


Як відомо, допомога по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності виплачуються застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам:

— віднесеним до категорій 1 —4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— одному з батьків чи особі, котра їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія ^ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. N 3551-XII, зі змінами та доповненнями.

Крім того, з 2006 року допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) виплачується також особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. N 1584-III.

Для визначення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності до розрахунку береться стаж роботи на момент настання страхового випадку. Отже, якщо на момент закінчення тимчасової непрацездатності страховий стаж працівника збільшується до 8 років, це не дасть йому права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за цим лікарняним у більшому розмірі.


Приклад 1. На момент настання страхового випадку стаж працівника становив 7 років 11 місяців. На лікарняному працівник перебував протягом півтора місяців. Отже, до закінчення періоду непрацездатності стаж працівника вже перевищив 8 років.

У ситуації, що розглядається, лікарняні виплачуються в розмірі 80 % середньої заробітної плати, оскільки до розрахунку береться стаж роботи на момент настання страхового випадку.


^ 2. Чи включаються до страхового стажу для нарахування лікарняних періоди перебування працівника в соціальних відпустках, а саме у відпустці по вагітності та пологах і відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?


Страховий стаж визначається відповідно до ст. 7 Закону N 2240. Так, згідно з цією статтею до страхового стажу зараховуються, зокрема, періоди:

— тимчасової втрати працездатності;

— перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

— перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

Таким чином, час перебування працівниць підприємства у відпустці по вагітності та пологах, а також відпустці по догляду за дитиною до трьох років включається до їх загального страхового стажу для обчислення виплат по тимчасовій непрацездатності.


^ 3. Які види доходів застрахованої особи включаються до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми виплат по тимчасовій непрацездатності?


Згідно з п. 7 Порядку N 1266 середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), що визначаються відповідно до нормативно-правових актів, прийнятих згідно із Законом про оплату праці, і підлягають обкладенню податком з доходів громадян, не враховуючи передбачених законодавством пільг щодо сплати зазначеного податку або сум, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таким чином, до розрахунку середньої заробітної плати для нарахування виплат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням включаються виплати, що відповідають одночасно таким вимогам.

— включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією N 5 (фонд основної чи додаткової заробітної плати, або до складу інших заохочувальних чи компенсаційних виплат);

— обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

При цьому зазначені виплати беруться до розрахунку середньої заробітної плати в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до ФТВП.

З 01.01.2006 р. максимальна величина витрат на оплату праці, з якої справляються внески до соціальних фондів, у тому числі до ФТВП, установлена ст. 90 Закону про держбюджет-2006 і дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (4830 грн.)*.

* Звертаємо увагу, що з 01.04.2006 р. максимальна величина витрат на оплату праці, з якої справляються внески до соцфондів, складатиме 4960 грн., а з 01.10.2006 р. - 5050 грн.

Окремо звертаємо увагу, що сума лікарняних, виплачена працівнику в розрахунковому періоді, не включається до фонду оплати праці підприємства, а тому не бере участі в розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру виплат по тимчасовій непрацездатності. Робочі дні, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, при розрахунку середньої заробітної плати теж не враховуються.


^ 4. Чи враховуються при розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності суми відпускних та інші виплати за невідпрацьований час?


Згідно з п. 14 Порядку N 1266 середньоденна заробітна плата (дохід) для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Протягом відпустки, у період вимушеного простою та в інших випадках збереження середньої заробітної плати працівник фактично не працює. Це, у свою чергу, дає підставу фахівцям Мінпраці (див., наприклад, листи від 07.12.2001 р. N 20-503 і від 25.06.2004 р. N 20-338 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, N 98) дійти висновку, що виплати працівникам за невідпрацьований час, у тому числі й сума відпускних, незважаючи на те що вони обкладаються внесками до ФТВП, не включаються до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому і робочі дні, що припадають на дні відпустки, простою, виконання громадських і державних обов'язків тощо, також не включаються до розрахункового періоду.

Таким чином, при розрахунку середньої заробітної плати для обчислення допомоги у разі, якщо на розрахунковий період припадає відпустка чи інший випадок збереження заробітної плати, підприємству необхідно діяти таким чином:

1) якщо сума виплат з урахуванням відпускних не перевищує граничного розміру витрат на оплату праці, з яких справляються внески до соціальних фондів, то період відпустки і сума відпускних не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати. У розрахунку бере участь лише сума нарахованої в цьому місяці заробітної плати;

2) якщо сума виплат з урахуванням відпускних перевищує граничний розмір витрат на оплату праці, з яких справляються внески до соціальних фондів, необхідно вдатися до розподілу заробітної плати за відпрацьований час, щоб визначити, яка її частина має брати участь у розрахунку.


^ 5. Які особливості обліку премій у розрахунку середньої заробітної плати для визначення величини виплат по тимчасовій непрацездатності?


Усі виплати, що беруться для розрахунку середньої заробітної плати, враховуються в тому місяці, в якому їх нараховано. Тому суми премій, нарахованих за певний проміжок часу (наприклад, квартальні та річні премії), при розрахунку середньої заробітної плати не розподіляються між місяцями, на які вони припадають. Причому, якщо працівнику виплачено премію в місяці розрахункового періоду, в якому він не працював, ці виплати враховуються в місяці їх нарахування в тій сумі, з якої сплачено страхові внески (див. лист Мінпраці від 08.07.2002 р. N 20-443 // «Податки та бухгалтерський облік», 2002, N 64).


6. Чи включається до розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності середня заробітна плата, нарахована за період відрядження?


Середня заробітна плата, нарахована працівнику за період його відрядження, має включатися до розрахунку виплат за листком непрацездатності. Це пояснюється тим, що в цей час працівник фактично виконував свої трудові обов'язки (працював). Із такою думкою згодні і працівники ФТВП. Але в цьому випадку не слід забувати, що дні відрядження включаються до показника «кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді».


^ 7. Чи включаються до розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності суми індексації заробітної плати?


Сума виплат по тимчасовій непрацездатності, у тому числі виплачувана за рахунок роботодавця, не підлягає індексації. Водночас при розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності слід ураховувати суму індексації заробітної плати в розрахунковому періоді як складову фонду оплати праці. Такий висновок випливає, зокрема, із листа виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.09.2005 р. N 04-29-1506.


8. Чи включається до розрахунку виплати по тимчасовій непрацездатності сума матеріальної допомоги, нарахованої працівнику підприємства?


Матеріальна допомога, що має систематичний характер і виплачується всім чи більшості працівників, є заохочувальною виплатою, пов'язаною з відносинами трудового найму. Така допомога включається до фонду оплати праці підприємства і в повному обсязі обкладається податком з доходів, а отже, і внесками до ФТВП. Тому систематична матеріальна допомога включається до розрахунку середньої заробітної плати для виплат за листком непрацездатності.

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, до фонду оплати праці не включається і податком з доходів та внесками до ФТВП не обкладається. Така (разова) матеріальна допомога не включається до розрахунку середньої заробітної плати для визначення розміру виплат по тимчасовій непрацездатності.


^ 9. Який період непрацездатності оплачується підприємством, а який за рахунок коштів ФТВП?


Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачують підприємства-роботодавці. Із шостого дня тимчасової непрацездатності і за весь подальший період до моменту відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності допомога виплачується за рахунок ФТВП. Причому звертаємо увагу на такий нюанс: і в тому і в іншому випадку оплата днів тимчасової непрацездатності провадиться тільки за робочі дні, що припадають на період хвороби працівника за графіком роботи підприємства. Це передбачено п. 2 Порядку N 439. Отже, вихідні, святкові та неробочі дні, що припадають на дні тимчасової непрацездатності працівника, не оплачуються.


Приклад 2. Працівник підприємства хворів з 19.01.2006 р. по 26.01.2006 р., що підтверджено листком непрацездатності. На підприємстві встановлено п'ятиденний робочий тиждень.

У випадку, що розглядається, за рахунок підприємства з перших п'яти календарних днів тимчасової непрацездатності буде оплачено три робочі дні (19, 20, 23 січня 2006 року). За рахунок коштів ФТВП оплачується також три робочі дні (24 — 26 січня 2006 року). Вихідні дні (21 і 22 січня 2006 року), що припадають на період тимчасової непрацездатності, оплаті не підлягають.

Звертаємо увагу, що в зазначеному порядку у 2006 році допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і працівникам бюджетних організацій.

Нагадаємо, що відповідними законами про держбюджет на 2004 і 2005 роки дію ст. 2 Закону N 2213, котра якраз і встановлює подібний порядок оплати листків непрацездатності, було призупинено для працівників бюджетних установ. У зв'язку з цим у 2004 — 2005 рр. допомога по тимчасовій непрацездатності бюджетникам виплачувалася за рахунок коштів ФТВП із першого дня тимчасової непрацездатності.

У ^ Законі про держбюджет-2006 немає норми про те, що ст. 2 Закону N 2213 для працівників бюджетної сфери призупинено. Тому з 2006 року, як і для працівників усіх інших підприємств, для працівників бюджетних організацій виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФТВП провадиться із 6-го дня непрацездатності.


10. Які особливості оплати тимчасової непрацездатності працівникам-сумісникам?


Згідно зі ст. 51 Закону N 2240 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі роботи за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи.

Таким чином, для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за неосновним місцем роботи працівнику необхідно подати до бухгалтерії підприємства такі документи:

— копію листка непрацездатності, засвідчену

підписом керівника та печаткою підприємства, що є основним місцем роботи;

— довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи за розрахунковий період.

При цьому при нарахуванні допомоги суміснику бухгалтер «неосновного» підприємства має пам'ятати, що сумарний розмір заробітної плати на «основному» підприємстві та за сумісництвом, що враховується при розрахунку середньої заробітної плати, не повинен перевищувати максимальну величину витрат на оплату праці, з якої справляються страхові внески, тобто 4830* грн. (до 01.01.2006 р. — 4100 грн.).

*З 01.04.2006р. - 4960 грн., а з 01.10.2006р. - 5050 грн.


Податковий та бухгалтерський облік допомоги


1. Які особливості податкового обліку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності?


Порядок оподаткування допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності покажемо у вигляді таблиці. Умовні скорочення:

^ ВВ— валові витрати;

ПФ— Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

ФСНВВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.


^ Найменування виплати

Порядок оподаткування виплат по тимчасовій непрацездатності

ВВ

нарахування

утримання

внесок до ПФ 31,8%

внесок до ФТВП

2,9%

внесок до ФБ

1,3%

внесок до ФСНВВ 0,96* %

ПДФО

внесок до ПФ

1-2%

внесок до ФТВП

0,5 - 1 %

внесок до ФБ

0,5%

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

+

++

+

Допомога по тимчасовій непрацездатності++

+

* Ставку внеску в розмірі 0,96 % прийнято умовно.


При цьому, розглядаючи обкладення суми лікарняних податком з доходів фізичних осіб, слід пам'ятати ще два важливі моменти.

Перш за все, на думку ДПАУ, що викладена в листі від 03.03.2004 р. N 1606/6/17-3116 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, N ЗО), оплата лікарняних листів для цілей Закону N 889 підпадає під визначення терміна «заробітна плата».

Інакше кажучи, суми виплат по тимчасовій непрацездатності включаються до заробітної плати працівника при визначенні доходу, що підлягає зменшенню на суму податкової соціальної пільги, а також внесків до соціальних фондів.

Крім того, згідно з п.п. 6.5.1 Закону про податок з доходів, якщо платник податку одержує доходи у вигляді заробітної плати за період відпустки, то з метою визначення граничного розміру доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. При цьому, як наполягає ДПАУ, такий же порядок застосовується і при визначенні місячного оподатковуваного доходу за наявності сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, що переходять із місяця в місяць (див. лист ДПАУ від 14.03.2005 р. N 75/4/17-3114 II «Податки та бухгалтерський облік», 2005, N 25).

Таким чином, якщо періоди непрацездатності працівника припадають на різні місяці, то суму допомоги, нарахованої за цей час, слід розраховувати окремо для кожного з них.


2. Які особливості відображення в бухгалтерському обліку нарахування та виплати лікарняних?


Головною особливістю відображення в бухгалтерському обліку підприємств операцій з нарахування та виплати лікарняних є відображення їх суми на спеціальному субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Цей субрахунок запроваджено згідно з наказом Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 20.10.2005 р. N 717 //«Податки та бухгалтерський облік», 2005, N 97.

Розглянемо умовний числовий приклад. Працівник відділу збуту підприємства хворів з 19.01.2006 р. по 03.02.2006 р., що підтверджено лікарняним листом. Страховий стаж працівника становить 7 років, тому допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 80 % середньої заробітної плати.

Оскільки працівник перебуває у трудових відносинах із підприємством з 15.01.2004 р., то розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для нього є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю хвороби (3 01.07.2005 р. по 31.12.2005 р.).

Розрахунок середньої заробітної плати і суми лікарняних наведемо в таблиці:


Сума виплат, що враховуються при розрахунку середньої заробітної плати за період з 01.07.2005 р. по 31.12.2005 р., грн.

1

3420,00

Кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді, дн.

2

130

Величина середньоденної заробітної плати, грн. (ряд. 1 : ряд. 2)

3

26,31

Середньоденний розмір лікарняних з урахуванням страхового стажу (ряд. 3 х 80 : 100)

4

21,05

Кількість робочих днів, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, у тому числі:

5

12

— на перші п'ять днів тимчасової непрацездатності3

— на подальші дні тимчасової непрацездатності9

Загальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, грн. (ряд. 4 х ряд. 5)

6

252,60

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, грн. (ряд. 4 х ряд. 5а)

7

63,15

Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФТВП, грн. (ряд. 4 х ряд. 5б)

8

189,45

Заробітна плата за відпрацьовані дні січня 2006 року (з урахуванням індексації), грн.

9

486,36

Заробітна плата за відпрацьовані дні лютого 2006 року (з урахуванням індексації), грн.

10

630,64

Сума лікарняних, що припадає на січень 2006 року (ряд. 4 x 9)

11

189,45

Сума лікарняних, що припадає на лютий 2006 року (ряд. 4 x 3)

12

63,15


Тепер покажемо, як нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності буде відображено в реєстрі підприємств.


N

з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

^ Валові витрати, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

Нарахування доходу за січень 2006 року

1

Нараховано заробітну плату за січень 2006 року*

93

661

486,36

486,36

2

Нараховано внески до фондів соціального страхування на суму заробітної плати за січень 2006 року (486,36 х (31,8 % + 2,9 % + 1,3 % + 0,96 %))

93

651,652, 653, 656

179,76

179,76

3

Утримано із заробітної плати працівника внески до фондів соціального страхування (486,36 х (2 % + 1 % + 0,5 %))

661

651,652, 653

17,024

Утримано податок з доходів фізичних осіб (486,36 - 175,00 - 17,02) х 13 %**

661

641/ПДФО

38,26^ Нарахування доходу за лютий 2006 року

5

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності (оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності)

949***

663

63,15

63,15

6

Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФТВП

652

663

189,457

Нараховано внесок до ПФ на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується як за рахунок підприємства, так і за рахунок ФТВП (252,60 x 31,8%)

949

651

80,33

80,33

8

Нараховано заробітну плату за лютий 2006 року

93

661

630,64

630,64

9

Нараховано внески до фондів соціального страхування на суму заробітної плати за лютий 2006 року (630,64 х (31,8 % + 2,9 % + 1,3 % + 0,96 %))

93

651,652, 653, 656

233,08

233,08

10

Утримано із заробітної плати внески до фондів соціального страхування (630,64 х (2 % + 1 % + 0,5 %))

661

651,652, 653

22,0711

Утримано внески до ПФ із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (252,60 х 2 %)

663

651

5,0512

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати працівника підприємства (630,64 - 22,07) х 13%****

661

641/ПДФО

79,1113

Утримано податок з доходів фізичних осіб із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (252,60 - 5,05) х 13 %

663

641/ПДФО

32,18^ Виплата доходу працівника за січень і лютий 2006 року

14

Виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності (252,60-5,05-32,18)

663

301

215,3715

Виплачено заробітну плату за січень і лютий 2006 року (486,36 - 17,02 - 38,26 + 630,64 - 22,07 - 79,11)

661

301

960,54* Для спрощення прикладу припустимо, що аванс на підприємстві не виплачується.

** Працівник підприємства має право на отримання податкової соціальної пільги, оскільки його загальний місячний дохід за січень 2006 року (з урахуванням суми лікарняних, що припадають на цей місяць), становить 675,81 грн. (486,36 + 189,45).

*** Не є помилкою відображення оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності на рах. 91 — 93 Плані рахунків.

**** У лютому 2006 року працівник підприємства втрачає право на отримання податкової соціальної пільги, оскільки його загальний місячний дохід за цей місяць (з урахуванням лікарняних, що припадають на цей місяць), становить 693,79 грн. (630,64 + 63,15), що перевищує 680 грн.


На закінчення хочемо побажати, щоб на практиці у бухгалтера якомога рідше виникала необхідність застосовувати свої знання щодо порядку розрахунку виплат за лікарняними листами.

Але якщо така потреба все-таки виникне, ця стаття допоможе вам у будь-яких ситуаціях легко розрахувати для свого працівника суму належних І йому лікарняних.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconІнформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" /далі Положення (стандарт) 26/ визначає методологічні засади...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р за №1025/8346
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconЛікарняні: найнеобхідніше «Бухгалтерський тиждень»
Пропонуємо вашій увазі добірку концентрованої інформації, присвяченої допомозі по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconІнформації про стан об'єктів обліку. Для цього використовуються такі методи бухгалтерського обліку, як балансове узагальнення та звітність. Балансове узагальнення
Системність бухгалтерського обліку передбачає не лише локальне (на рахунках), але й повне узагальнення та порівняння всієї інформації...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconПро затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати
З метою реалізації Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" Кабінет...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconВиплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності: податковий та бухгалтерський облік «Податки та бухгалтерський облік»
...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconНаказ №2 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую
Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconВиплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності: умови надання І тривалість «Податки та бухгалтерський облік»
Одним із страхових випадків, що найбільш часто трапляються, оплату яких передбачено Законом №2240, є тимчасова непрацездатність застрахованої...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconНе зважаючи на переважно негативні новини
України Міжнародному валютному фонду, перша за весь час після відкриття кредитної лінії в 2008 році. Сума першої виплати відносно...

Бухгалтеру про лікарняні: особливості обліку та виплати iconЗакон україни про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати Стаття 1
Стаття Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©vagomo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи